Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Ze skarbnicy Midraszy. Oprawa twarda


Seria: BELETRYSTYKA
Autor: tłumaczenie i opracowanie Michał Friedman
ISBN: 9788366382954
Cena: 98.00
Rok wydania: 2020
Opis:

Ze skarbnicy Midraszy

Midrasz (hebr. ‏מִדְרָשׁ‎ midrāš, od hebr. ‏דָּרַשׁ‎ dārāš: „szukać” „badać”, „poszukiwać”, „śledzić”, „głosić”[a]; l.mn. midrāšîm; jid. medresz, l.mn. medroszim) – w judaizmie wieloznaczny termin, w głównym znaczeniu określający rodzaj komentarzy rabinackich, które przyporządkowują treść tradycji do tekstu biblijnego, nawiązujących do historycznej formy stawiania pytań i udzielania odpowiedzi jako kapłańskich pouczeń, a także do prorockiej informacji. Jest typem literatury odnoszącej się do konkretnego, kanonicznego tekstu, uważanego przez autora za objawiony przez Boga. Midrasz jest dziełem pochodnym w stosunku do tekstu biblijnego, lecz pod względem treści, z uwagi na sens owego tekstu, pozostaje stosunkowo niezależny od podstawowego sensu biblijnego i zachowuje możliwość wydobywania nowych, zróżnicowanych znaczeń wyrażeń biblijnych[5]. Midrasze były tworzone przez rabinów – głównie między II a IV w. – w formie ustnej, a w okresie późniejszym (do XI w.) spisywane. Stanowiły materiał wykorzystywany przy redakcji Talmudu[6].

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Midrasz

midrasz 
[hebr. dārāš ‘badać’, ‘dociekać’],  w judaizmie metoda interpretacji, komentowania tekstu biblijnego za pomocą objaśnień, sentencji i przypowieści, wykorzystująca w tym celu tradycję ustną.; jako teksty literackie midrasze dzielą się na halachiczne (halacha), podające normy postępowania, i hagadyczne (hagada), zawierające dydaktyczne opowiadania i sentencje; midrasze są dziełem rabinów i powstawały głównie między II a IV w., początkowo przekazywane ustnie, do XI w. zostały spisane; korzystano z nich przy redagowaniu Talmudu; midraszami nazywa się także zbiory komentarzy do Biblii hebrajskiej powstałe w wyniku zastosowania midraszowej metody egzegezy tekstu biblijnego; zbiory takie istnieją do wszystkich ksiąg Starego Testamentu; najbardziej znane: Midrasz Rabba [‘wielki midrasz’] — głównie komentarze, różnych autorów (najstarsze z V w.), do Pięcioksięgu Mojżesza oraz Midrasz Tanchuma, którego twórcą był palestyński rabin, amoraita Tanchum Bar Abba (IV w.).

źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/midrasz;3940604.html

inne ciekawe źródła: https://www.jhi.pl/psj/midrasz

Dodaj Ze skarbnicy Midraszy. Oprawa twarda do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów