Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

ZAPOWIEDZI

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Śmiech czysty PRL-isty. Tomik poetycki. Wyd. I


Seria: POEZJA, SENTENCJE, AFORYZMY
Autor: Wiesław Sakowski
ISBN: 9788366382930
Cena: 25.00
Rok wydania: 2020
Opis:

Śmiech czysty PRL-isty

Przed Państwem tomik poetycki autorstwa Wiesława Sakowskiego pod tytułem ŚMIECH CZYSTY PRL-isty.
To literatura satyryczna, łącząca w sobie epikę, lirykę, dramat oraz inne formy wypowiedzi. Ten typ literatury, wywodzący się ze starożytności, którego zadaniem jest ośmieszanie i piętnowanie zjawisk, obyczajów, grup czy stosunków społecznych, prezentuje świat poprzez prześmiewcze wyolbrzymienie, nie proponując żadnych rozwiązań. Istotą satyry jest karykaturalne przedstawienie postaci, a także krytyczna postawa autora wobec rzeczywistości, tzw. ukazywanie jej w krzywym zwierciadle. Te wszystkie cechy posiada tomik poezji Wiesława Sakowskiego, dziennikarza, humorysty tamtego okresu publikującego w czasach PRL w najbardziej poczytnych czasopismach satyrycznych, takich jak Szpilki czy Karuzela.
Aż łezka się w oku kręci podczas czytania tekstów z tamtych czasów - epoki jedynie słusznej - zamieszczonych przez poetę w tym niezwykłym tomiku.
A najsmutniejsze lub najśmieszniejsze jest w jego wierszach to, że mimo upływu lat, zmiany ustroju i tysięcy rzeczy, które zdarzyły się między ubiegłym a teraźniejszym wiekiem, opisane przez niego zdarzenia, postaci, charaktery i zachowania ludzi się nie zmieniły.

Przykładem wiersz o urzędniku:

Wiersz dozwolony

Trochę lepiej teraz żyje się ludziskom
Tak przywykłym do głupiego udawania
Oficjalnie
Wszak już można robić wszystko
Czego tylko polskie prawo nie zabrania
Już nie można karać za to urzędnika
Że nie zechciał nawet spojrzeć na podanie
Bo nie było stosownego z a ł ą c z n i k a...


Wiesław Sakowski w swoich wierszach satyrycznych jest niezwykle wszechstronny, porusza aktualne tematy społeczne, obyczajowe i polityczne. Piętnuje przede wszystkim cechy i zjawiska, nie atakuje bezpośrednio konkretnych osób. To wielka zaleta tegoż autora.
Pisze językiem prostym, dla każdego zrozumiałym. Wiele jego tekstów kończy się niezwykle celną puentą, będącą wnioskiem z przedstawionych sytuacji, mającą skłonić do zastanowienia. Znakomicie posługuje się monologiem, dialogami, elementami narracji lub portretowej prezentacji, przez co pod względem formy jego wiersze często nabierają epickiego, by nie rzec dramatycznego rozmachu. Zapraszam do lektury tego tomiku.

O Autorze:
Działalność literacką rozpocząłem jako satyryk w czerwcu 1983 roku na łamach wrocławskiego „Słowa Polskiego”, w krótkim czasie nawiązując owocną współpracę z prasą ogólnopolską. Po roku zadebiutowałem w „Karuzeli” i „Szpilkach”, gdzie systematycznie publikowałem aż do chwili ich rozwiązania, co wiązało się z upadkiem RSW Prasa Książka Ruch w 1992 roku. Wielokrotnie byłem laureatem Ogólnopolskich Konkursów Satyrycznych. Poetą „poważnym”, jak to określam, jestem od niedawna. Mam 63 lata i cieszę się niezmiernie, że udało mi się nim zostać, że jeszcze zdążyłem... Ocenę mojej twórczości pozostawiam Czytelnikom. Mam nadzieję, że moje kochane wnuczki będą kiedyś dumne ze swojego dziadka.

Wiesław Sakowski

Stron 100

Dodaj Śmiech czysty PRL-isty. Tomik poetycki. Wyd. I do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów